poskytovaný servis


 • zmapování vybrané lokality z hlediska dopravní obslužnosti a umístění reklamních nosičů
 • výběr nejvhodnějších reklamních nosičů pro danou akci
 • zajištění výstavby reklamních ploch na zakázku (i netradiční rozměry)
 • umístění mobilních billboardů v místech, kde stávající plochy nejsou
 • zanesení reklamních kampaní či navigací do elektronických Google–map s proklikem na foto nosičů
 • důsledné monitorování kvality probíhajících kampaní
 • zmapování aktivit konkurenčních společností klienta v oblasti využití venkovní reklamy
 • závěrečné zhodnocení kampaně/navigace + fotodokumentace
 • průběžně aktualizovaná databáze všech nosičů venkovní reklamy v ČR i SR
 • pravidelný monitoring strategických lokalit v ČR i SR (krajská města, dálnice, silnice I. třídy)
 • audit a následná optimalizace stávajících navigací klienta
1 2 3 4 5